Najnovije vesti

Ciljevi projekta

Opšti cilj projekta je pronalaženje bržih načina za integraciju migranata i izbeglica, koji imaju dozvolu za legalni boravak, na tržište rada, kroz otkrivanje njihovih sposobnosti, osnaživanje za ulazak na tržište rada i usklađivanje i povezivanje njihovih veština sa potrebama lokalnog tržišta rada.

Specifični ciljevi projekta:

  •  Smanjivanje jezičkih, građanskih i interkulturalnih barijera između migranata i lokalne zajednice, ka njihovoj lakšoj integraciji na tržište rada;
  • Mapiranje i profilisanje veštima migranata kako bi se uskladile njihove potrebe i nedostaci u odnosu na lokalno tržište rada;
  • Omogućiti savetovanje i podršku za naseljavanje i traženje posla.

Projekat je usklađen sa globalnim ciljevima Poziva kroz razvoj, testiranje i implementaciju inovativnih mehanizama za mapiranje i obuku, u cilju podrške bržoj integraciji migranata na tržište rada. Orijentisan je na prenos uspešnih pristupa i iskustava iz inicijativa koje su već sprovedene u Austriji, Španiji, Bugarskoj, Srbiji i Turskoj. Projekat je usmeren na državljane trećih zemalja koji imaju legalni status, konkretnije, tražioce azila, žene migrante, izbeglice i njihove članove porodice.

Projekat je relevantan i za ciljeve Poziva kroz dizajn pripremnih šema za integraciju, pilotiranje kurseva jezika i građanskih treninga i sesija, izgradnju dvosmernog modela partnerstva na više nivoa i razmenu iskustava između partnera iz različitih država članica i partnerskih zemalja.

Projekat se bavi prioritetima Poziva i usvajanjem pristupa koji ima za cilj brzu integraciju migranata (izbeglica) na lokalno tržište rada kroz istraživanje nedostataka radne snage aktivnim vezama sa lokalnim biznisom; ispitivanjem i ocenjivanjem postojećih kompetencija migranata, uključujući uvodne treninge i sesije; podstičući ciljne grupe na uključivanje na tržište rada, čime se sprečava njihova dalja zavisnost od socijalnih davanja i povezivanju potreba na tržištu rada sa veštinama migranata.

Ukoliko nastavite da koristite našu stranicu, saglasni ste sa korišćenjem ''kolačića''. Više informacija

Podešavanje ''kolačića'' na ovom sajtu su automatski postavljena na ''saglasam sam sa korišćenjem kolačića'', kako bi vam se omogućilo najbolje iskustvo pretrage. Ako nastavite da koristite sajt ALMIT projekta bez promene podešavanja, ili kliknete na ''Prihvatam'', izražavate saglasnost sa našom politikom ''kolačića''.

Zatvori